Send Email til Arne Mindbjerg

Vi er 40 mand i afdelingen Natur og Park. Vi arbejder med grønne områder, hvor naturpleje er i højsædet. Vi er PEFC skovcertificeret for at kunne varetage en bæredygtig skovdrift.

Vi udfører mange forskellige opgaver som for eksempel:

  • Beplantning på vejarealer, græsslåning i byerne, udfører plantning og græssåning på udstykninger, slåning af byggegrunde og opsætning af juletræer.
  • Vandløb, skove, naturområder, natur & stier.
  • Parker, Legepladser, Søbade.
  • Den grønne vedligeholdelse ved rensningsanlæg, pumpestationer og overfladebassiner.
  • Vi slår græs og passer beplantningen for enkelte grundejerforeninger.