Send Email til Jon Pedersen

Vi er 45 mand i afdelingen Vej og Anlæg. Vi arbejder med at vedligeholde vore veje, fortove og pladser. Herudover laver vi nye anlæg inden for området.

Vore opgaver er mange som for eksempel:

  • Lapning af huller i asfalten og vedligeholdelse af skilte og striber.
  • Fejning og renhold, tømning af affaldspande og opsamling af døde dyr.
  • Tømning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af rabatter og grøfter og beplantning langs vejene uden for byerne.
  • Vedligeholdelse af belægninger på fortove og stier.
  • Anlæg af nye veje og pladser samt kloak-, vand-, fjernvarmeledninger og kabler.