Send Email til Lars Overgaard

Vi er 32 mand i afdelingen service og maskiner, der er opdelt i 4 områder. Vi beskæftiger os med en lang række opgaver herunder:

  • Rottebekæmpelse, i hele Silkeborg Kommune (for yderlig information se nederst på siden)
  • Fjernvarme, etablering af nye stik, afbrydelser, vedligehold og renovering af fjernvarmeledninger.
  • Lastbil- og maskinopgaver, transport og bortkørsel af materialer, vedligehold og klipning af rabatter, vedligehold af grusveje, samt gasbrænding.
  • Idræt og græspleje, græsklipning og græspleje af alle idrætsanlæg i kommunen, græsklipning i byer og for grundejerforeninger, samt maskinbeskæring af beplantning

Skadedyr

Ved problemer med rotter kontaktes Entreprenørgårdens skadedyrsbekæmpelse på
tlf. 61 14 24 67 på hverdage mellem kl. 07.00 og 09.00, weekend og helligdage kl. 08.00 og 09.00.

Skadedyrsbekæmpelsen kan bistå med telefonisk råd og vejledning til selvhjælp eller rykke ud til den enkelte adresse og foretage bekæmpelse.

Læs mere om bekæmpelse af skadedyr